Enter your keyword

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Το φροντιστήριο Μ.Ε. Πράξη & Θεωρία Γρεβενών διευθύνεται από τους Στ. Λαμπρακάκη, Κ. Κυριάκου (Μαθηματικοί), Γρ. Γκάνη (Φυσικό) και Κατ. Φαρμάκη (Φιλόλογο).

Ιδρύθηκε το 2004 και στοχεύει στη δημιουργία νέων δεδομένων στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, καθιστώντας την θεμελιώδη και όχι απλά ενισχυτική στο ρόλο του σχολείου.

ΣΤΟΧΟΣ
η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του μαθητή, γνωστική, υλικοτεχνική, ψυχολογική.

ΜΕΘΟΔΟΣ
η συνεργασία με πολύπειρους, καταξιωμένους εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, η έκδοση αποκλειστικά δικών μας συγγραμμάτων – βοηθημάτων σε κάθε μάθημα, η συνεργασία με ειδικούς κοινωνιολόγους – ψυχολόγους για τη διαχείριση του άγχους, η λειτουργία σε υπερσύγχρονους και ευχάριστους χώρους και η παρουσία μας δίπλα στους μαθητές μας οποιαδήποτε στιγμή αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.

ΟΡΑΜΑ
μας το ΟΝΕΙΡΟ των παιδιών, η επιτυχία και του πιο υψηλού τους στόχου.

Με εκτίμηση
Η Διεύθυνση

Υ.Γ. Η επιτυχία είναι συνάρτηση καλής προετοιμασίας και συνεργασίας καθηγητών, παιδιών και γονιών, γι’ αυτό κάθε επικοινωνία μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα είναι όχι μόνο χαρά, αλλά και ανάγκη.

Το σύγχρονο φροντιστήριο μας Πράξη + Θεωρία μέσα στην επτάχρονη πορεία του, δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών. Σε ένα άριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με τους ικανότερους συνεργάτες, την αρτιότερη υλικοτεχνική υποδομή προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους μαθητές του. Με πρώτο στόχο την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών και όχι την απλή ενισχυτική διδασκαλία, εξασφάλισε και εξασφαλίζει την εισαγωγή των μαθητών του, και των τριών κατευθύνσεων (της τεχνολογικής, θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης) , στις ανώτατες και ανώτερες σχολές.

 

Τα ονειρα σας για το μελλον, δεν τα μοιραζομαστε απλως, τα κανουμε Πραξη

 

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το φροντιστήριο μας συνεργάζεται με ένα έμπειρο, προσεκτικά επιλεγμένο επιτελείο εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας. Οι καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί μας με αγάπη και μεράκι φροντίζουν για τη σωστή γνωστική ανάπτυξη του κάθε μαθητή και τον εφοδιάζουν με όλα όσα απαιτούνται για την επιτυχία του.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το φροντιστήριο μας έχει εισάγει, με απόλυτη επιτυχία, μία νέα αντίληψη στη διαδικασία της μάθησης. Το προσεγμένο και απόλυτα μελετημένο σύστημα εκπαίδευσης στηρίζεται στη βήμα – βήμα κατάκτηση της γνώσης και σε σύστημα διδασκαλίας εξειδικευμένο για κάθε μαθητή. Με συχνές επαναλήψεις και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρέχουμε τα εχέγγυα για την επιτυχία του.

ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το φροντιστήριο μας διανέμει δωρεάν συγγράμματα – βιβλία, σημειώσεις των καθηγητών του (δικής μας έκδοσης), οι οποίες προσεγγίζουν διεξοδικά όλη την ύλη, είναι ευέλικτες, εύχρηστες και συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να εμπεδώσουν και να εξοικειωθούν με τα θέματα των πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων . ΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών και στις εκάστοτε απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διδασκαλία και εμπέδωση της ύλης, ανά μάθημα και τάξη. Προσδιορίζει τους κατάλληλους χρόνους των επαναλήψεων και των διαγνωστικών αξιολογήσεων και αξιοποιεί βέλτιστα το χρόνο με αποτέλεσμα την άρι- στη απόδοση. Ο μαθητής, συνεργαζόμενος μαζί μας, επιλέγει και ακο- λουθεί το πρόγραμμα που τον εξυπηρετεί για να επιτύχει το στόχο του.

ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Εφαρμόζουμε καθημερινό συστηματικό έλεγχο συνδυασμένο με τακτικά προγραμματισμένα τεστ προσομοίωσης και τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα που διενεργούνται κάθε Κυριακή, εκτός ωρών διδασκαλίας. Τα τεστ και τα διαγωνίσματα γράφονται πάντα με επιτήρηση για να αποκτά ο μαθητής την απαραίτητη εμπειρία και για να εξασφαλίζεται η αντικειμενική αξιολόγηση. Συγχρόνως, φροντίζουμε να τον οπλίσουμε με αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση ώστε να είναι, όχι μόνο γνωστικά έτοιμος αλλά και ψυχολογικά προετοιμασμένος για τις εξετάσεις. Το φροντιστήριο συμμετέχει και στο πρόγραμμα επαναληπτικών θεμάτων, που διοργανώνει κάθε χρόνο η ομοσπονδία εκπαιδευτικών φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.).

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν αποκλειστικά ΚΛΕΙΣΤΑ (2–3 ατόμων) και ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ (4–6 ατόμων) τμήματα. Μετά από προσεκτική και επιστημονική αξιολόγηση, καταλήγουμε στη συγκρότηση των τμημάτων με κριτήριο την ποιοτική σύνθεσή τους, δηλαδή το ομοιογενές επίπεδο, που εξασφαλίζει την ιδανικότερη εκπαιδευτική αγωγή και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φροντίζουμε για την άριστη συνεργασία φροντιστηρίου – οικογένειας. Ενημερώνουμε τακτικά και με κάθε λεπτομέρεια τους γονείς για την επίδοση και πρόοδο των μαθητών στο χώρο μας και από το σπίτι μέσω Η/Υ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όλοι οι καθηγητές είναι στη διάθεση των γονέων, πρόθυμοι να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος. Επιπρόσθετα, οι γονείς των μαθητών καλούνται, δυο φορές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις – εκδηλώσεις για την ενημέρωση της συνολικής πορείας των παιδιών τους και την παρουσίαση της βαθμολογίας τους.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στο φροντιστήριο Πράξη + Θεωρία είμαστε δίπλα στο μαθητή σε όλα τα επίπεδα της προσπάθειάς του. Με συνεχή ενημέρωση των μεταβολών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και των εξελίξεων στην αγορά εργασίας και γνωρίζοντας τις δεξιότητες και ανάγκες του κάθε μαθητή, τον συμβουλεύουμε για τη σωστή επιλογή κατεύθυνσης, τμημάτων και πανεπιστημιακών σχολών. Επίσης, συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε τους μικρότερους μαθητές μας στην κατάλληλη επιλογή του τύπου Λυκείου. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς συμβούλους εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας της εταιρίας «Employ» για την παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο φροντιστήριο ΠΡΑΞΗ +ΘΕΩΡΙΑ πιστεύουμε ότι η διαδικασία της μάθησης και της αγωγής πρέπει να επεκτείνεται από την σχολική αίθουσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Στηρίζουμε τους μαθητές μας και τις οικογένειες τους με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και ειδικών σεμιναρίων με σημαντικότατα θέματα όπως: η ψυχολογική υποστήριξη, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών μέσα στην οικογένεια, διατροφικές προτάσεις κλπ.

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το φροντιστήριο μας διαθέτει άρτιες υποδομές με καλαίσθητους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον, φωτεινές και κλιματιζόμενες αίθουσες. Προσφέρουμε όλα όσα απαιτεί η σύγχρονη εποχή μας για να αισθάνονται πάντα άνετα οι μαθητές μας και η ψυχολογία τους να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.